Alborz Himiki Aziýa Kompaniýa 2008-nji ýylynda gurulypdyr. 2011-nji bu Kompaniýa  ýylynda ilkinji köpçülik önümçilik zolakdy täze nesil polikarboksilat etýär dabanly Super plastiklestirici beton uorta gündogarda başladandyr we 2013 ýylyndan bäri ürunlerinin ihracatını başladypdyr. Alborz Himiki Aziýa Kompaniýa 6 ýyllyk dowamly we gije günduz suren işler bilen häzire çenli diýar daşy we diýar iji tüketicilerinin ätiýaçlaryny beton goşmaça bilen babatda edendir.

Alborz Himik Aziýa Kompaniýa önümlar türgen hünärmenler tarabyndan täsiri bilen vedunyanın enjamlaşdyrmak bilen öz enjam birhili ürunlere himiki iň ýokary hilli we iň amatly baha  bilenedilýär.

Alborz Himik Aziýa Kompaniýa Eýran janypkeş barlag we standard muessisesi tarabyndan Belgelendirme ülňisi elde edilipdir we agyn hilli ürunler öndürmek üçin täze teknologile rulanmak gözlemekdir.